Až 60 tisíc srnčat zemře ročně při sečení! Zachraň zvíře před sekačkou!

Když jsem se dočetla o tom, jak to chodí se sečením trávy v ČR, rozhodla jsem se, zjistit situaci a nějak pomoci. Dle hrubých odhadů zemře následkem sečení až na 60 000 srnčat ročně!!! Já jsem tomu číslu nevěřila, ještě jsem si to potvrzovala u kamarádky myslivkyně a bohužel to vypadá, že je to pravda. Při pomyšlení, že zemědělec při sečení usekne malému srnčeti nohy a ono tam píská a naříká bolestí a umírá i několik hodin, mě prostě bolí. O to víc, když se tam pak srna několik dní vrací a svoje srnče zoufalé hledá. A není to jen o srnčatech. Na lukách se v tomto období také ukrývají malí zajíčci, dále mnoho ptáků, hnízdících přímo na zemi, jako např. skřivan polní, křepelka, koroptev, čejka chocholatá nebo chřástal a další zvířata. Navíc sečení narušuje vývojový cyklus některých druhů motýlů. 

Plašiče, které by zvěř a ostatní zvířata vyplašila uzákoněné jsou, ne vždy ale dochází k jejich používání, protože neexistují ty, které by 100% fungovaly na všechny druhy zvířat, proto jsou používány minimálně. O sečení musí ten, kdo bude kosit, informovat mysliveckého hospodáře s dostatečným předstihem tak, aby byl schopen naplánovat preventivní opatření k záchraně zvířat (předcházení škod na zvěři). K tomuto hlášení sečení je doporučováno využívat portál http://senosec.czu.cz . To se bohužel moc neděje, protože portál je založen na principu dobrovolného užívání.

Z mého pohledu jediná a nejlepší momentální možnost je zajímat se o to osobně, přidat se do různých skupin na FB jako je např. tato – https://www.facebook.com/groups/ZachranZvirePredSekackou/  a pomáhat jako dobrovolník. Já jsem si včerejšek užila den už od rána. Bylo to super! V půl 9 jsme se všichni sešli s organizátorkou Markétou R. a dali jsme se do práce. No dobře, zpunktovaly to ženy a jejich muži jim ochotně pomáhali. A tak to má být 🙂 ! Já jsem si to dala ještě trochu kondičně. Do kopce z kopce a hezky v tempu, čili jsem už v 11h měla i po tréninku.

Tentokrát jsme vyplašili „jen“ dva zajíce. Možná nějaké hady, to jsem si naštěstí nevšimla 😀 . Ba ne, hadi tam prý nebývají, ale znáte to… Také to může být poslední věta před smrtí 😀 …  A uvidíme, třeba příště zachráníme nějaké srnče. A hlavně ho třeba konečně uvidím naživo! Tady ještě petice a více o problematice, kdyby se vám chtělo pomoci, alespoň takto – http://www.stopsecenisrncat.cz/ ...

A doufám, že do budoucna vymyslíme něco, co by vše mohlo změnit a situaci vylepšit tak, aby přejeté, znetvořené a zmrzačené zvěře bylo co nejméně…

 

Vaše Veronika

 

 

www.stopsecenisrncat.cz
Komentáře